Objekter i skoven

Torsdag den 5. juli 2018.
I et par dage har jeg afprøvet nogle idéer i skoven udenfor mit værksted.
En indhegning med et tomt areal på ca. 50x50 meter har i længre tid inspireret mig til at placere en gammel trampoline lodret op ad midten af den bageste del af hegnet. Midt på arealet har jeg lagt kviste i en cirkel på ca. 12 meter i diameter. Intentionen har været at undersøge om det kan lade sig gøre at inddrage det stores ståltrådshegn som delelement i en installation sammen med trampolinen og cirkelen af kviste. I den lille skov ved siden af værkstedet har jeg placeret et hvidmalet podium på ca. 150x150cm. Derpå har jeg placeret 36 stk. gummiobjekter som benyttes til at trække trawl over havbunden. Objektene er i sig selv unike i og med at de har forskellige mønstre og er slidt til i forskellige former. Til fælles for disse installationer er at de er industrielt forarbejdet og optræder som fremmedelementer i naturen.